Tầm nhìn sứ mệnh giá trị

Tầm nhìn
Trở thành công ty tư vấn, hỗ trợ sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đáng tin cậy của Việt Nam. Là người bạn đồng hành của bố mẹ trên hành trình 3 năm đầu đời của con.

Sứ mệnh của Baby Hub
– Hỗ trợ và bảo vệ sự phát triển tự nhiên, tạo nền tảng phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ thông qua các dịch vụ được xây dựng cẩn thận, mang tính chuyên nghiệp cao.
– Tư vấn nguồn thông tin khoa học, hữu ích cho các gia đình.
– Nuôi dưỡng tình yêu, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Giá trị cốt lõi của Baby Hub
Yêu thương
Baby Hub được tạo dựng từ sự tâm huyết, lòng yêu con trẻ của tất cả các thành viên. Baby Hub đem tới môi trường yêu thương cho các em bé và các gia đình.
Baby Hub nuôi dưỡng, thúc đẩy tình yêu vốn có giữa bố mẹ và con.
Tôn trọng
Cùng với bố mẹ, Baby Hub thể hiện sự tôn trọng đối với các em bé: tôn trọng cơ thể, ý muốn, cảm xúc và tinh thần của bé.
Các thành viên của Baby Hub luôn tạo ra môi trường tôn trọng tới mỗi người bố, người mẹ và tất cả khách hàng.
Mô hình tổ chức của Baby Hub xây dựng dựa trên sự công bằng và minh bạch, thể hiện sự bình đẳng và trân trọng tới mỗi thành viên.
Kết nối
Baby Hub nuôi dưỡng sự kết nối của các thành viên trong gia đình thông qua các hoạt động của Baby Hub.
Khoa học
Baby Hub mang tới thông tin chuẩn xác, có cơ sở khoa học từ các chuyên gia, tổ chức có uy tín trên thế giới.
Chuyên nghiệp
Sự chuyên nghiệp thể hiện qua phong cách làm việc của các thành viên Baby Hub, thông qua các dịch vụ, sản phẩm cũng như đối tác của Baby Hub.
Sự chuyên nghiệp giúp những giá trị yêu thương – tôn trọng – kết nối – khoa học của Baby Hub biến thành thực tế và lan tỏa.

Baby Hub Team ♥